Dotace na tepelné čerpadlo nebo fotovoltaickou elektrárnu

Našim klientům garantujeme získání dotace dle aktuálních podmínek programu Nová zelená úsporám

Na pořízení fotovoltacké elektrárny nebo tepelné čerpadlo jsou poskytovány vcelku štedré dotace, které vám výrazně sníží pořizovací náklady a tím zkrátí návratnost investice. Součástí naší nabídky je i kompletní vyřízení dotace pro naše zákazníky, kteří si od nás úsporná zařízení nechají instalovat. Dotace můžete kombinovat s fotovoltaikou a tepelným čerpadlem, čímž můžete získat až 340.000 Kč.

Dotace na fotovoltaiku až 200.000 Kč

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou z programu Nová zelená úsporám. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě. Výše dotace zavísí na výkonu fotovoltaické elektrárny a kapacitě baterie. Podrobněji si můžete přečíst v našem článku Podmínky dotace na fotovoltaiku v roce 2023.

Kolik získáte?

 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

Jaké jsou podmínky pro získání dotace na fotovoltaiku

Podmínky dotace pro fotovoltaickou elektránu jsou jednoduché. Stačí být vlastníkem nemovitosti, na kterou se bude fotovoltaická elektrárna instalovat a nemovitost musí být zkolaudovaná jako objekt k bydlení, nebo rodinný dům. Pokud o dotaci zažádáte před kolaudací, vyplacena vám bude až po kolaudaci nemovitosti. Na jednu nemovitost může být vždy aktivní pouze jedna žádost o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu. Energie, kterou vaše fotovoltaika vyrobí, je primárně určená ke spotřebování ve vaší domácnosti. O dotaci můžete žádat i předem, než se s montáží elektrárny začne. Nebo v průběhu stavby, ale i po jejím proběhnutí do 24 měsíců. Dotace je omezena na max. 50% celkových realizačních výdajů. 

Kapacita baterii musí odpovídat minimálně jednonásobku a maximálně dvojnásobku instalovaného výkonu. 

Dotace na tepelné čerpadlo až 140.000 Kč

Na tepelná čerpadla je aktuálně poskytována dotace v rámci programu Nová Zelená Úsporám a to až ve výši 140 000 Kč nebo můžete získat finanční příspěvek v dotačním programu Kotlíkové dotace až 130 000 Kč!

Výše dotace pro tepelné čerpadlo?

 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaické elektrárně – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč

Jaké jsou podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo?

Státní dotaci z programu Nová zelená úsporám je možné získat na zateplení stávajícího rodinného nebo bytového, ale také na výstavbu či nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností. S cílem snížit energetickou náročnost budov stát poskytuje dotace na všechny druhy tepelných čerpadel:

 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody,
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody,
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému,
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch.

Dotace na tepelné čerpadlo lze čerpat v případě, že je ve vašem domě jako stávající hlavní zdroj tepla využíván kotel na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy nebo elektrický kotel či přímotopy nebo jedno či více lokálních topidel (kamna) sloužících jako hlavní zdroj tepla. Dotaci může získat pouze vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti situované v České republice. O státní příspěvek může žádat nejen fyzická, ale také právnická osoba. To znamená, že o dotace z programu Nová zelená úsporám mohou žádat i firmy. Žadatel zároveň musí dům vlastnit nebo spoluvlastnit po celou dobu vyřizování žádosti o dotaci.

Nechte vyřízení dotace na nás

Nebaví vás papírování? Nenechte se odradit složitou administrativou spojenou se žádostí o státní dotaci. Zajistíme pro vás kompletní servis spojený s vyřízením vaší dotace. S námi ušetříte nejen náklady na energie, ale i čas. Stačí když nám na sebe zanecháte kontakt a my se vám ozveme.