Dotace na tepelné čerpadlo a fotovoltaickou elektrárnu 2024

Našim klientům garantujeme získání dotace dle aktuálních podmínek programu Nová zelená úsporám

Na pořízení fotovoltacké elektrárny nebo tepelného čerpadla jsou poskytovány vcelku štedré dotace, které vám výrazně sníží pořizovací náklady a tím zkrátí návratnost investice. Součástí naší nabídky je i kompletní vyřízení dotace pro naše zákazníky, kteří si od nás úsporná zařízení nechají instalovat. Dotace můžete kombinovat s fotovoltaikou a tepelným čerpadlem, čímž můžete získat až 310.000 Kč.

Proč dotace od Smart solar energy

Vše pod jednou střechou

S námi získáte vše potřebné pro úspěšnou realizaci projektu instalace fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla. Nemusíte řešit služby jiného dodavatele.

Ušetříte čas

Naši odborníci se pravidelně školí a vždy mají aktuální informace o probíhající programech a jejich podmínkách. Dostanete, tak relevantní informace.

Zajistíme realizaci

Máme zkušenosti s instalacemi fotovoltaiky a tepelnými čerpadly. Navrhneme odpovídající systém, provedeme instalaci a předáme k užívání.

Garance

Smluvně vám garantujeme čerpání dotace v plné výši. Pokud by se stalo, že dotaci z našeho pochybení nezískáte, tak jí zaplatíme ze svého.

Dotace na fotovoltaiku až 200.000 Kč platné od 15.2.2024

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou z programu Nová zelená úsporám. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě. Výše dotace zavísí na výkonu fotovoltaické elektrárny a kapacitě baterie. Podrobněji si můžete přečíst v našem článku Podmínky dotace na fotovoltaiku v roce 2023

Jakou výši dotace na FVE můžete čerpat?

 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 35 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 60 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 8 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 8 000 Kč
 • Dodatečný bonus za připojení bojleru o minimálním objemu 120 litrů - 10.000 Kč
 • Dodatečný bonus za kombinaci se zateplením - 30 000 Kč (minimální instalovaný výkon 2 kWp)

Jaké jsou podmínky pro získání dotace na fotovoltaiku

Podmínky dotace pro fotovoltaickou elektránu jsou jednoduché. Stačí být vlastníkem nemovitosti, na kterou se bude fotovoltaická elektrárna instalovat a nemovitost musí být zkolaudovaná jako objekt k bydlení, nebo rodinný dům. Pokud o dotaci zažádáte před kolaudací, vyplacena vám bude až po kolaudaci nemovitosti. Na jednu nemovitost může být vždy aktivní pouze jedna žádost o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu. Energie, kterou vaše fotovoltaika vyrobí, je primárně určená ke spotřebování ve vaší domácnosti. O dotaci můžete žádat i předem, než se s montáží elektrárny začne. Nebo v průběhu stavby, ale i po jejím proběhnutí do 24 měsíců. Dotace je omezena na max. 50% celkových realizačních výdajů. 

Kapacita baterii musí odpovídat minimálně jednonásobku a maximálně dvojnásobku instalovaného výkonu. 

Dotace na tepelné čerpadlo až 140.000 Kč

Na tepelná čerpadla je aktuálně poskytována dotace v rámci programu Nová Zelená Úsporám a to až ve výši 140 000 Kč nebo můžete získat finanční příspěvek v dotačním programu Kotlíkové dotace až 130 000 Kč!

Výše dotace pro tepelné čerpadlo?

 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaické elektrárně – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 80 000 Kč

Jaké jsou podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo?

Státní dotaci z programu Nová zelená úsporám je možné získat na zateplení stávajícího rodinného nebo bytového, ale také na výstavbu či nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností. S cílem snížit energetickou náročnost budov stát poskytuje dotace na všechny druhy tepelných čerpadel:

 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody,
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody,
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému,
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch.

Dotace na tepelné čerpadlo lze čerpat v případě, že je ve vašem domě jako stávající hlavní zdroj tepla využíván kotel na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy nebo elektrický kotel či přímotopy nebo jedno či více lokálních topidel (kamna) sloužících jako hlavní zdroj tepla. Dotaci může získat pouze vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti situované v České republice. O státní příspěvek může žádat nejen fyzická, ale také právnická osoba. To znamená, že o dotace z programu Nová zelená úsporám mohou žádat i firmy. Žadatel zároveň musí dům vlastnit nebo spoluvlastnit po celou dobu vyřizování žádosti o dotaci.

Nechte vyřízení dotace na nás

Nebaví vás papírování? Nenechte se odradit složitou administrativou spojenou se žádostí o státní dotaci. Zajistíme pro vás kompletní servis spojený s vyřízením vaší dotace. S námi ušetříte nejen náklady na energie, ale i čas. Stačí když nám na sebe zanecháte kontakt a my se vám ozveme. 

Časté dotazy k dotacím 

Pro koho je určen program Nová zelená úsporám?

Dotace z NZÚ je určena pro rodinné a bytové domy na území ČR. O dotaci mohou žádat vlastníci rodinných domů a rekreačních objektů, které jsou užívány k trvalému bydlení. Dále vlastníci a stavebníci bytových domů, SVJ, bytová družstva, školy, nadace, veřejná zpráva a další.

Na co mohu dotace využít?

Podporu lze čerpat na renovace nebo výstavbu rodinných a bytových domů. Fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla, ohřev vody, rekuperaci, na dobíjecí stanice pro elektromobily a mnoho dalšího.

Lze dotace kombinovat?

Ano. Můžete například získat dotace na fotovoltaiku v kombinaci s tepelným čerpadlem a zateplením. Na energetické úspory, tak lze získat řádově statisíce korun.

Garantujete vyřízení dotace?

Ano. Našim klientům dopředu spočítáme maximální výši dotace, kterou na projekt může získat. Podepsanou smlouvou garantujeme vyřízení dotace v dohodnuté výši. Pokud by z našeho pochybení došlo k zamítnutí nebo snížení dotace, tak rozdíl vám uhradíme.

Mohu žádat o dotace, pokud je fotovoltaika umístěna mimo objekt?

Fotovoltaická elektrárna by měla být primárně umístěna na rodinném domě. Lze jí umístit, ale i na jiné plochy jako jsou pergoly, carporty nebo jiné objekty na pozemku ve vlastnictví žadatele. Bezproblémů lze umístiti i na terénu.

Mohu získat dotace i zpětně?

Ano. Datum způsobilosti výdajů v programech NZÚ je stanoven na 1.ledna 2021. Podporu lze tedy získat na projekty realizované po tomto datu. Doklady kterými se dokládá realizace opatření musí být tedy vystaveny po tomto datu. Žádost se může podat po celou dobu trvání programu.

Jak vysoká dotace je na fotovoltaiku s dobíjecí stanicí?

Na fotovoltaiku lze získat maximální dotaci 160.000 Kč bez realizovaného zateplení. Na dobíjecí stanice získáte 15.000 Kč. Navíc získáte kombinační bonus ve výši 10.000 Kč. Výsledná dotace je tak 185.000 Kč.

Kolik peněz budu muset investovat ze svého?

Dotace může dosáhnout maximálně 50% vynaložených nákladů a může být navýšena o bonusy za kombinaci opatření a bonusy pro žadatele ze znevýhodněných krajů. Žadatelé z programu Oprav dům po babičce navíc mohou čerpat zvýhodněný úvěr od bank nebo stavebních spořitelen a dotaci mohou čerpat zálohově.