Fotovoltaika pro bytové domy a obce s nejvyšší účinností

Navrhneme fotovoltaiku přímo pro váš bytový dům včetně přesné kalkulace úspor a předpokládané návratnosti investice

Ušetřte až 50% nákladů za energie s fotovoltaikou pro bytové domy

Fotovoltaika pro bytové domy je ideálním řešením, jak si dlouhodobě zajistit výhodnou cenu elektrické energie. Fotovoltaika je cestou nejen k výraznému snižování nákladů na elektřinu, ale také k energetické soběstačnosti. Pokryjete spotřebu společných prostor. Ohřejete vodu a elektřinu sdílíte mezi byty. 

Na pořízení fotovoltaiky pro bytové domy jsou poskytovány dotace z programu Nová Zelená Úsporám a to až do výše 50% investičních nákladů. 

Platnou novelou energetického zákona se výrazně zjednodušila instalace fotovoltaických elektráren až do 50 kWP instalovaného výkonu. Už žádná licence nebo stavební povolení. Instalace fotovoltaiky a připojení k síti je tak velice jednoduché a rychlé.

Proč fotovoltaiku od Smart Solar Energy

Navrhneme nejvhodnější řešení a vyřešíme administrativu

Navrhneme systém s maximální efektivitou a využitelností pro váše potřeby. Vyřešíme veškerou administrativu spojenou s dotacemi, připojením k distributorovi a případně pomůžeme s financováním projektu.

Máme tým prověřených odborníků

Náš tým tvoří profesionálové ve svých oborech. Disponujeme všemi certifikáty a razítky, které jsou nutné k bezpečné instalaci, provozu a vyřízení státní dotace. Smluvně garantujeme instalaci do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

Kvalitní komponenty a rychlý servis

Instalujeme kvalitní komponenty předních světových výrobců, které zaručují maximální výkon fotovoltaiky. Záruky na komponenty a práci až 30 let. Vzdáleným monitoringem detekujeme případné chyby a rychle je vyřešíme.

Fotovoltaika pro bytové domy na klíč 

Návrh sytému

Zhodnotíme možnosti instalace fotovoltaiky na váš objekt. Navrhneme vám nejvhodnější technologii, která bude přesně odpovídat vašim potřebám na maximální úsporu nákladů za energie.

Řešení na klíč

Připravíme projekt k realizaci a zajistíme žádost o připojení fotovoltaiky k vašemu distributorovi. V případě nutnosti zajistíme všechna povolení. S našim partnerem vyřídíme i dotace na fotovoltaiku, které vám dále výrazně sníží návratnost.

Instalace fotovoltaiky

Provedeme odbornou instalaci celého systému. Odzkoušíme funkčnost. zajistíme revizní zprávu Fungující fotovoltaiku Vám předáme k užívání. Vysvětlíme obsluhu celého systému.

Nadstandardní záruky

Instalujeme pouze špičkové komponenty, které zaručují dlouhou životnost a bezproblémovou funkčnost. Na střídače záruky až 25 let. Na panely až 30 let.

Servis a monitoring

Monitoring detekuje případné chyby a informuje servisní techniky o všech změnách. V případě zjištění chyby zajistíme potřebný záruční i pozáruční servis s garancí servisního zásahu do 48 hodin.

Nejkvalitnější komponenty pro

vysoký výkon fotovoltaické elektrárny

Při instalacích fotovoltaiky pro bytové domy využíváme střídače a panely největších světových výrobců, které zaručí nejen vysokou účinnost, bezproblémové fungování, ale i díky silnému finančnímu zázemí rychlý záruční i pozáruční servis. Námi instalované fotovoltaické panely jsou vždy osazeny optimizery pro maximální výkon fotovoltaiky. 

Nadstandardní záruky

Používáme komponenty největších světových výrobců s mnohaletou praxí ve vývoji fotovoltaických komponentů a silným finančním zázemím. Záruční lhůty jsou, tak delší než u menších výrobců a poskytují garanci případného rychlého a bezproblémového řešení případné reklamace. 

Záruka 30 let

na výkon fotovoltaických panelů

Záruka až 25 let

na střídač

Záruka 10 let

na bateriové úložiště

Záruka 5 let

za vady na práci

Příkladové sestavy fotovoltaiky pro bytové domy

Fotovoltaickou elektrárnu instalujeme na malé i velké bytové domy. Záleží na počtu bytů, orientaci střechy a možnostem umístění panelů, způsobu vytápění a ohřevu vody. 

Fotovoltaická elektrárna pro menší bytové domy. Přebytky mohou být ukládány do bateriového systému.

Fotovoltaická elektrárna pro firmy

Fotovoltaická elektrárna pro bytové domy s více bytovými jednotkami. 

Fotovoltaika pro firmy

Fotovoltaická elektrárna pro objekt s vlastní spotřebou 90 mWh/ročně. Přebytky z výroby jsou prodávány za fixní cenu.

Servis a údržba fotovoltaiky

Servis a údržba fotovoltaiky

Pro naše klienty máme garantovaný špičkový servis fotovoltaické elektrárny po celou dobu životnosti fotovoltaiky. 

 • Bezplatný záruční servis
 • Garance okamžité výměny hlavních komponent FVE
 • Servisní zásah do 48 hodin
 • Smluvně garantovaná pravidelná údržba
 • Zkušený tým servisních techniků

Monitoring fotovoltaiky

Monitoring fotovoltaiky

Instalací fotovoltaiky vše začíná. Důkladnou kontrolou naše práce pokračuje. Propracovaným monitoringem zajistíme bezproblémový chod systému. 

 • Monitoring fotovoltaiky na úrovni panelů
 • Včasné odhalení nesrovnalostí ve výkonu
 • Většinu úprav lze řešit dálkově bez nutnosti servisního výjezdu
 • Dohled 24/7
 • Nejvyspělejší monitoring na trhu

Tepelné čerpadlo pro bytové domy

Pro maximální možnost úspory energii je s fotovoltaikou ideálním řešením instalovat tepelné čerpadlo. Náklady bytového domu na vytápění i ohřev vody klesnou na minimum. 

Instalujeme tepelná čerpadla od společností NIBE, Viessmann a Mitsubishi, které si hravě poradí s vytápěním menších i větších bytových domů. 

Zajististíme pravidelný servis tepelných čerpadel. Dálkovým dohledem kontrolujeme správnou funkčnost systému. 

 

Výhody tepelného čerpadla 

 • Nezávislé vytápění a ohřev vody 365 dní v roce
  O tom, kdy začnete nebo skončíte rozhodnete pouze vy. Začnete topit a ohřívat vodu podle vlastních potřeb.
 • Úspora nákladů až 60%
  Vlastní vytápění tepelným čerpadlem vám uspoří až 60% nákladů na dodávku tepla a ohřev vody. Toppíte a ohříváte vodu, tak jak potřebujete.
 • Spolehlivý systém s druhou životností
  Tepelná čerpadla mají dlouhou životnost a prakticky bezúdržbový provoz.
 • Vysoká účinnost až do - 25 C
  Oproti plynovým kotlům má tepelné čerpadlo vyšší účinnost i při velmi nízkých teplotách.
Sdílení elektřiny z fotovoltaiky

Sdílení elektřiny v bytových domech

Schválením zákona LEX OZE II bude sdílení pro bytové domy jednodušší a hlavně výhodnější než doposud. Úspory tak výrazně zkrátí návratnost investice a zajistí dlouhodobě nízké náklady na energie pro všechny účastníky. Proč by každé SVJ a bytové družstvo mělo uvažovat o pořízení fotovoltaiky a v čem je sdílení výhodné? 

Více o sdílení elektřiny

Dotace vám pomohou s návratností investice

Pro firmy, obce i bytové domy jsou vyhlášeny dotační programy, které výrazně pomohou s financováním investice. Našim klientům zajišťujeme veškerou administrativu spojenou s vyřízením dotace. Pro rok 2023 se počítá s otevřením programu Národního plánu obnovy pro výstavbu nových fotovoltaických elektráren, což výrazně zjednodušší čerpání dotace. 

Fotovoltaika pro bytové domy

Dotace na fotovoltaiku pro bytové domy

Konečně i na bytové domy bylo myšleno v dotačním programu Nová zelená úsporám, který v říjnu 2021 prošel kompletní změnou. Bytové domy, tak mohou žádat o dotaci na instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu bytového domu.

Jaká je výše dotace?

Na bytové domy můžete instalovat fotovoltaické elektrárny s akumulací přebytků do baterií či zcela bez jakékoliv formy akumulace.

 • 15.000 Kč na každý 1 kWp instalovaného výkonu
 • 10.000 Kč na každou 1 kWh kapacitu baterii
 • 5.000 Kč na každou připojenou bytovou jednotku 
 • 15.000 Kč na projektovou dokumentaci. 

Celková výše podpory na jednu žádost (včetně bonusů) smí činit maximálně 50 % celkových realizačních výdajů.

Kdo může žádat?

 • vlastník stávajícího bytového domu včetně družstva
 • společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu
 • stavebník nového bytového domu

Dotace pro obce

Až 50% dotaci na obnovitelné zdroje ve veřejných budovách lze použít na instalaci fotovoltaických a solárně - termických systémů, na rekonstrukci či výměnu stávajícího OZE za OZE.

Kdo může o dotaci žádat?

 • obce
 • kraje mimo Prahu
 • školy a školská zařízení 
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • a další veřejné instituce

Příjem žádostí probíhá od 24.8.2022 do 31.5.2023

Fotovoltaika pro instituce

Chcete šetřit energie s fotovoltaikou? Rádi se s vámi sejdeme a navrhneme nejvhodnější řešení. 

Časté dotazy  

Jaká je cena fotovoltaické elektrárny pro bytové domy?

Cena se odvíjí od mnoha faktorů jako například instalovaný výkon fotovoltaických panelů, výkon střídače a dalších použitých komponentů. Na cenu má v návaznosti na použitou technologii vliv i složitost instalace. Po konzultaci a technickém zaměření vám poskytneme konečnou nabídku, která bude přesně odpovídat potřebám vašeho objektu.

Potřebuji na fotovoltaickou elektrárnu licenci?

Od roku 2023 není povinná licence ani stavební povolení na fotovoltaické elektrárny do 50 kWp. Pokud není vašim záměrem čistě jen vyrobenou elektřinu prodávat, ale většinu spotřebovat v objektu, tak není zapotřebí žádné oprávnění.

Jaká je návratnost fotovoltaiky pro bytové domy?

Obecně platí, že čím vyšší je spotřeba objektu, tím kratší je návratnost investice do fotovoltaiky. Vliv na návratnost má kvalita použitých komponentů, správně navržený výkon vzhledem ke spotřebě a odbornost při instalaci. Důležitým faktorem je průběh spotřeby. U objektů s denním provozem je návratnost výrazně kratší než u objektů s denním i nočním provozem. U firemních instalací se návratnost průměrně pohybuje kolem 4 roků. Od roku 2024 bude možnost sdílet elektřinu na více objektech, což dále výrazně zkrátí návratnost investice do fotovoltaiky.

Jaké poskytujete záruky na fotovoltaickou elektrárnu?

Záruky jsou poskytovány přímo výrobci jednotlivých komponentů. Při instalacích používáme komponenty výrobců s dlouhou tradicí a silným finančním zázemím, což zaručuje bezproblémové řešení případných záručních oprav nebo výměn komponentů. U střídačů jsou poskytovány záruky v rozmezí 10 – 25 let dle výběru řešení. U fotovoltaických panelů jsou poskytovány záruky 15 let na produkt a 30 let na výkon, který neklesne pod 88%. O záručních lhůtách dalších komponent jako optimizery, přepěťové ochrany, požární odpojovače a další vás budeme informovat v případné cenové nabídce fotovoltaické elektrárny.

Poskytujete servis fotovoltaiky?

Poskytujeme záruční i pozáruční servis. Našim klientům poskytneme zdarma monitoring fotovoltaiky po dobu životnosti systému. Pravidelná kontrola monitoringu nám poskytne informace o stavu a elektrárny a upozorní na případné nesrovnalosti. Většinu úkonů lze tak řešit okamžitě bez nutnosti výjezdu na místo instalace. V případě, že nelze vyřešit přes monitoring garantujeme klientům řešení servisního úkonu do 2 pracovních dnů. Pokud se rozhodnete pro instalaci fotovoltaiky přes naší společnost, tak vám poskytneme možnost uzavření servisní smlouvy. Na základě které zajistíme pravidelnou kontrolu a údržbu fotovoltaiky. Součástí pravidelné kontroly, která je nejčastěji jednou ročně mimo jiné provedeme vizuální kontrolu fotovoltaických panelů a konstrukce, kabelových rozvodů a konektorů. Termokamerou zkontrolujeme elektroinstalaci a fotovoltaické panely.

Je fotovoltaika bezpečná?

Fotovoltaická elektrárna je bezpečná v případě použití kvalitních komponentů a dodržení všech bezpečnostních norem při instalaci. Neodborná instalace, použití nekvalitních komponent a zanedbaná údržba naopak výrazně riziko zvyšuje. Naši technici procházejí pravidelně odbornými školeními a disponují oprávněními k bezpečné instalaci fotovoltaické elektrárny.

Jak bude probíhat realizace? Musím se o něco starat?

S námi si nemusíte lámat hlavu s administrativou. Postaráme se o vytvoření projektové dokumentace. Podáme žádost o připojení. Zajistíme revizi s následným připojením výrobny. S našim partnerem vám pomůžeme s vyřízením dotací.

Na jakou střechu lze montovat fotovoltaické panely?

Střecha by měla splňovat hlavní podmínku a to tu, že musí vydržet dodatečnou zátěž, která je ve většině případů kolem 22 Kg/m2, což u většiny střech není problémem a bez problému tuto zátěž zvládnou. Naši technici při osobní prohlídce zhodnotí, zda by nebylo vhodné zpracovat statický posudek, pokud ho zákazník nemá již k dispozici. Dále zhodnotíme uložení jímací soustavy a případně navrhneme úpravu, tak aby odpovídala platným normám.

Jak dlouho bude trvat instalace?

Komponenty máme skladem a následná instalace se pohybuje dle náročnosti do 7 pracovních dnů. Co nejsme schopni ovlivnit jsou termíny distributorů. Zpravidla vyřízení žádosti o připojení trvá 30 dnů a umožnění trvalého provozu je vyřízeno v podobném termínu.

Je nutný souhlas všech členů SVJ?

Ne. Stačí pouze nadpoloviční většina. Vyrobenou elektřinu si následně budou sdílet členové, kteří se na investici podíleli.
Fotovoltaika pro instituce

Fotovoltaika pro obce

Instalací fotovoltaiky významně ulevíte obecnímu rozpočtu. Extrémně rychlá návratnost, možnost čerpat až 50 % dotace a roční úspory v řádech statisíců korun. 

Více informací
Fotovoltaika pro bytové domy

Fotovoltaika pro bytové domy

Pro bytové domy navrhneme nejvhodnější možné řešení, zajistíme jeho profesionální instalaci a pomůžeme se získáním dotace z programu NZÚ.

Více informací