Dotace na fotovoltaiku a tepelné čerpadlo

Dotace na fotovoltaiku a tepelné čerpadlo jsou zpět. Co se mění? 

Po krátké letní pauze se znovu rozjíždí dotace na fotovoltaiku a tepelné čerpadlo. Ukončení příjmu žádostí k 30. červnu vyvolalo obavy veřejnosti, že dotace budou omezeny, ale nestalo se tak. Program Nová zelená úsporám obsahuje určité změny, ale základní pilíře zůstaly zachovány. Větší úpravy se týkají hlavně tepelných čerpadel a programu pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy – NZÚ Light. Co se tedy mění?

Příjem žádostí o dotace na fotovoltaiku a tepelné čerpadlo pro rodinné domy začne 26.9.2023 a poběží minimálně do 31.12.2024. Dobrou zprávou je, že došlo k navýšení dostupných finančních prostředků na 55 miliard Kč, takže nehrozí vyčerpání před datem ukončení a podpora bude pokračovat i dále. 

Dotace na fotovoltaiku téměř beze změn s jednodušší administrativou.

Podmínky dotací zůstávají prakticky beze změn, pouze se zjednodušila administrativa. Nově, tak už není podmínkou doložení projektové dokumentace ani faktur nebo účtenek. Doklady za realizaci je nutné uschovat pouze pro případ kontroly. Tím, že odpadla povinnost dokládat projektovou dokumentaci, tak k dotaci nelze čerpat bonus ve výši 5 000 Kč jak tomu bylo doposud. Nicméně je důležité zdůraznit, že kvalitně zpracovaná projektová dokumentace je klíčem pro odbornou realizaci, provoz a zajištění úspěšného a bezproblémového fungování fotovoltaiky. 

Celková maximální výše dotace na fotovoltaiku zůstává ve výši 200.000 Kč a zůstal zachován i bonus 10% pro vybrané kraje. 

Dotace na tepelné čerpadlo nově s podporou na výměnu plynového kotle. 

Výraznou a očekávanou změnou u dotace na tepelné čerpadlo je možnost čerpání výměnou za plynový kotel starší 20 let. Nově tak dotace pomohou s přechodem z plynu na daleko efektivnější zdroj vytápění. Stále trvá, že výměna je podporována i u jiných zdrojů jako jsou elektrokotle, přímotopy nebo neekologické kamna na tuhá paliva. Podmínkou společnou pro všechny zdroje je, že objekt musí splňovat energetickou účinnost třídy D. Dům by tedy měl být aspoň částečně zateplený nebo vyměněná okna. Podmínku lze splnit současným čerpáním dotace na zateplení nebo výměnu oken. 

I v případě dotace na tepelné čerpadlo lze využít bonus 10% pro vybrané kraje. 

Dotace na fotovoltaický ohřev vody pro seniory a lidi s nižšími příjmy. 

Program Nová zelená úsporám Light neměl prázdniny a pokračuje beze změn dále. Výhodné řešení pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy poskytuje možnost získat dotace až 90.000 kč na fotovoltaický ohřev vody. Velkou výhodou je, že prostředky na realizaci lze získat předem. Celý systém, tak dotčené domácnosti pořídí s mírným doplatkem. Odměnou jim budou snížené náklady na ohřev vody, které tvoří až jednu třetinu nákladů na energie. 

Kdo může čerpat dotace z programu NZÚ Light?

  • Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci s nahlášeným trvalým pobytem od 12.9.2022
  • Žadatel a všichni členové ke dni podání žádosti pobírají starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo v období  mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení. 

Dotace na nabíjecí stanice 

Výraznější změna se dotkla podpory na dobíjející stanice pro elektromobily, která se snížila z 30.000 Kč na 15.000 Kč. A nově lze žádat o dotaci pouze na jednu nabíjecí stanici k jedné nemovitosti. Padá tak možnost čerpat na dvě nabíjecí stanice a na každou z nich 30.000 Kč. 

Kotlíková dotace až 180.000 Kč pomůže s povinnou výměnou kotlů na tuhá paliva

Od září 2024 začne platit odložený zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. Senioři a lidé pobírající příspěvek na bydlení mohou získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle na pevná paliva. Velkou výhodou je, že nepotřebujete na kontě desítky tisíc a po schválení dostanete peníze ještě před realizací. 

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1.1.2021 ve výši až 95% ze způsobilých výdajů s následujícími limity: 

Využijte výhodné dotace i vy!

Ozvěte se nám telefonicky nebo formulářem a nechte si navrhnout efektivní systém úspor energii s tepelným čerpadlem nebo fotovoltaikou. Postaráme se o kompletní proces od návrhu přes odbornou instalaci až po vyřízení dotací z programu Nová zelená úsporám. 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů