Je fotovoltaická elektrárna bezpečná

Je fotovoltaická elektrárna bezpečná? 

„Při řádné instalaci a pravidelné údržbě je Fotovoltaická elektrárna naprosto bezpečná technologie“. Toto je citace z webu Hasičského záchranného sboru České republiky. To znamená, že pokud jsou dodrženy klíčové aspekty bezpečnosti fotovoltaické elektrárny nemáte se čeho bát. 

Na co si dát pozor, aby fotovoltaická elektrárna byla bezpečná? 

V zásadě drtivou část potíží s fotovoltaikou způsobují nekvalitní nebo vadné komponenty, špatná projektová dokumentace a v neposlední řadě neodborná instalace. V důsledku toho může dojít k přepětí nebo zkratu a způsobit nemalé problémy a škody na majetku.  Za všechny prozatímní podobné katastrofy mohly neodborně doma zapojené systémy, které si lidé vyrobili takzvaně na koleni. I přesto Vzhledem k boomu fotovoltaik z posledních dvou let nijak nevzrostly počty požárů spojených s fotovoltaickou elektrárnou. 

Co dodržet pro bezpečnou instalaci? 

 • Každou instalaci by měla provádět autorizovaná osoba s kvalifikací Elektromontér fotovoltaických systémů. Ne každý, kdo rozumí elektřině je schopen odborně instalovat fotovoltaiku.
 • Nutností je kvalitní projektová dokumentace, která obsahuje technické řešení, řízení parametrů FVE, požární bezpečnost, ochrany proti přepětí, zkratům a blesku atd.
 • Komponenty jako jsou fotovoltaické panely, střídač a baterie (ideálně od stejného výrobce), střešní konstrukce, prvky elektroinstalace vybírat pouze od renomovaných výrobců. Použitím nekvalitních komponentů si nejen snížíte výkon fotovoltaiky, ale i bezpečný provoz.
 • Střecha pro umístění panelů by měla odpovídat zátěži a kvalitní upevnění vám zajistí, že vám panely neodfoukne vítr. Naopak správně instalované panely chrání vaši střechu a prodlužují její životnost. Při větších instalacích je nutné řešit i zásahové cesty pro pohyb hasičů. 
 • Kabeláž z fotovoltaických panelů by měla být vedena kvalitními kabely s průřezem 6mm a uložena v chráničce, aby nedošlo k případnému poškození. Při instalaci je nutné eliminovat namáhání kabeláže ostrým ohybem nebo tahem. Používat kvalitní MC4 konektory.
 • Použít kvalitní prvky elektroinstalace pro ochranu proti přepětí, správně dimenzovat jištění FVE. V naší společnosti při instalacích používáme elektro komponenty od značek EATON, OEZ nebo DEHN
 • Umístění střídače a baterie by mělo odpovídat normám, tzn., že by technologie měla být umístěna v dobře větraných nejlépe suchých místech (němělo by docházet je k přehřívání, která snižuje životnost. Dále by technologie neměla bránit únikovým cestám v případě požáru. 

Jak je to s požárem fotovoltaiky? 

Po mediální masáži má část klientů obavy ze vzniku požáru fotovoltaiky. Při dodržení výše uvedeného je riziko požáru téměř nulové. Pokud, ale vznikne požár z jiné příčiny, jak to s případným hasičským zásahem? Jednotky požární ochrany jsou vybaveny technikou k zásahu na zařízení pod napětím do 400V, proto je vhodné osadit panely optimizery, které sníží napětí během pár sekund na 0V nebo použít požární odpojovač. Hasiči jsou samozřejmě připraveni i na variantu, kde není možnost snížit napětí, ale zásah je složitější. 

Jaké opatření udělat pro zvýšení bezpečnosti? 

Díky několika opatřením snížíte možná rizika na minimum. 

 • Pravidelné revize fotovoltaiky – v rozmezí 2 – 4 let si nechte provést revizi. Při kontrole se zjistí případné chyby na elektroinstalaci nebo případné jiné poškození. 
 • Monitoring výroby – čas od času je dobré srovnat výkon fotovoltaiky podle kterého poznáte případné chyby. S využitím optimizerů máte výhodu, že si můžete kontrolovat výkon i případnou chybu jednotlivých fotovoltaických panelů.
 • Pravidelná údržba a čištění – doporučuje se jednou ročně provést mechanické vyčištění panelů. Zároveň si tím zachováte účinnost panelů. Vhodné je také případně očistit střídač a baterie. 
 • Použití požárního odpínače nebo optimizerů – pro bezpečné odpojení pro případ nouze nebo potřeby údržby se doporučuje (pro instalace nad 10 kWp je povinné) instalovat požární odpínače nebo optimizery. Nezapomeňte, že při denním světle fotovoltaické panely stále vyrábějí elektřinu, i když je odpojíte od střídače. 
 • Aktualizujte si pojištění – nezapomeňte si aktualizovat pojistnou smlouvu a zahrnout cenu fotovoltaiky do pojistného plnění. Pokud máte dodrženy všechny normy a fotovoltaiku řádně zrevidovanou, tak vám pojišťovna případnou škodu uhradí. 

Chcete bezpečnou fotovoltaickou elektrárnu? 

Naše techniky máme pečlivě vybrané, aby vám zajistily bezpečnou instalaci fotovoltaiky. Dodržujeme všechny platné normy a využíváme jen kvalitní komponenty fotovoltaiky. Stačí se nám ozvat a už za pár týdnů můžete bezpečně vyrábět vlastní elektřinu

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů