Instalace fotovoltaiky

Je váš dům vhodný k instalaci fotovoltaiky?

Začátek roku je ideální čas na objednání fotovoltaiky. Vzhledem k náročnosti a termínům distributorů musíte počítat, že fotovoltaika nebude připojena do sítě během pár dnů. Než budete moci naplno využívat solární elektrárnu, tak musíte počítat s několika fázemi od přípravy až po připojení. Zároveň i váš objekt musí splňovat technické požadavky na instalaci fotovoltaiky. 

Fotovoltaika je velkým krokem s nemalou investicí, která vám ale bude sloužit několik desetiletí. Celý systém se skládá z mnoha komponentů a objekt proto musí splňovat podmínky pro instalaci. Pro vytvoření návrhu fotovoltaické elektrárny je nutné posbírat mnoho technických informací o objektu a způsobu fungování domácnosti.

Je vaše střecha vhodná k instalaci fotovoltaiky

V minulém článku jsme popisovali, na jakou střechu lze umístit fotovoltaické panely. Posoudit musíme stav a materiál střešní krytiny, konstrukci střechy z pohledu statiky a trasu vedení solárních kabelů s prostupem do objektu a připojením v místnosti, kde se nachází střídač a rozvaděč. Na střeše mohou být komíny, střešní okna nebo vedení hromosvodu, což může komplikovat umístění fotovoltaických panelů. Tyto informace umožní zhodnotit reálnost záměru a zpracovat návrh výkonu vzhledem k požadavku a možnostem na výkon fotovoltaiky. 

Nevěšte hlavu, když uslyšíte, že vaše střecha není vhodná k umístění fotovoltaických panelů. 

Jsou alternativy, kam můžeme fotovoltaické panely umístit: například na garáž nebo si pořídit Carport, který vám vyřeší i atraktivní parkovací stání. 

Elektroinstalace musí splňovat požadavky distributorů

Dalším krokem je kontrola elektroinstalace v objektu. Hlavní domovní rozvaděč by měl disponovat místem pro umístění jištění, přepěťových ochran, měření atd. V některých případech, kdy nebylo při stavbě nebo rekonstrukci s fotovoltaikou počítáno se může stát, že v domovním rozvaděči není dostatek místa. Tuto situaci vyřeší podružný rozvaděč, v kterém budou komponenty umístěny. 

Elektroměrový rozvaděč musí splňovat podmínky připojení distributorů, musí být připraven pro montáž spínání HDO, hlavního jističe instalace, ovládacího relé a osazení 4Q elektroměrem. Revizní technik po dokončení zkontroluje FVE a vystaví revizní zprávu, která je povinným dokumentem při podání žádosti o připojení. Nevhodný elektroměrový rozvaděč nebo Neodborná úprava bude mít při kontrole před připojením FVE za následek, že distributor připojení zamítne a vám se prodlouží doba připojení do sítě. 

Umístění střídače a bateriového systému

Ideálním místem pro umístění střídače a baterie je dobře větraná místnost se stálou teplotou, kde je dostatek místa pro umístění celé technologie FVE. Z důvodu bezpečnosti by střídač a baterie neměli být umístěny v únikových cestách z objektu. Rozhodně se nedoporučuje instalovat technologii do půdních prostor, kde jsou v letních měsících vysoké teploty a v zimních se obráceně teploty mohou dostávat blízko záporným hodnotám. Nejčastěji využíváme pro umístění technologie FVE technické místnosti, sklepy nebo navazující garáže. V místě instalace střídače musí být také dostatečně silný Wi-fi signál.

Nezapomínejte na ochranu proti blesku

S ohledem na bezpečnost by instalace měla splňovat ochranu proti blesku a výboji. U střech s hromosvodem musíme počítat s ochranným úhlem a panely umístit ve vzdálenosti odpovídajícím normám. Když objekt hromosvod nemá, lze vše vyřešit dodatečným uzemněním. U mnoha instalací se setkáváme s tím, že ochrana proti blesku není vůbec řešena, což může způsobit škody na fotovoltaickém systému nebo na elektrospotřebičích v objektu

Za jak dlouho budete fotovoltaiku využívat 

Jak bylo v úvodu psáno, tak, samotná rezervace výkonu u distributorů trvá do 30 dnů a připojení dalších 30 dnů. Mezitím je nutno počítat i se zpracováním revizní zprávy. Reálně se tak bavíme o více než dvou měsících, než vaše fotovoltaika začne plnit svoji funkci. Reklamní triky typu fotovoltaika za pár dnů jsou naprosto nesmyslné. Samotná instalace sice trvá pár dnů, ale další úkony už nejsou v moci instalačních firem, ale rychlosti zpracování požadavků ze strany distributorů.

 

Fotovoltaiku navrhneme, provedeme odbornou instalaci, vyřídíme připojení i dotace.

Uvažujete o fotovoltaice, ale nejste si jisti, že váš objekt je pro instalaci vhodný. Rádi se s vámi nezávazně sejdeme, zhodnotíme možnosti a případně navrhneme úpravy. Zpracujeme vám návrh odpovídající spotřebě objektu. Provedeme odbornou instalaci, zajistíme revizi a připojení. Vyřídíme dotace a pokud nemáte dostatek financí vyřešíme financování. 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů