Úsporné tepelné čerpadlo

Znáte údaj, který určuje, jak bude tepelné čerpadlo úsporné a jaký výkon zvolit? 

Mnoho domácností si tepelné čerpadlo pořizuje v očekávání vysokých úspor za energie. Bez pochyby tepelná čerpadla poskytují velmi účinný a komfortní zdroj vytápění, ale při špatně zvoleném systému úspory zdaleka nebudou tak velké, jak jste očekávali. Jaké údaje jsou důležité při výběru tepelného čerpadla?

Principem tepelného čerpadla je odběr a přenos tepla z venkovního do vnitřního prostředí. 

Protože čerpadlo nemusí teplo vyrábět, ale pouze ho přenáší, tak ke svému chodu potřebuje jen malé množství elektřiny. Přibližně 25% energie čerpá ze sítě a 75% z okolního prostředí. Proto tepelné čerpadlo:

  • Dosahuje účinnosti až 350%, což je nejvíce mezi tepelnými zdroji.
  • Vytápění a ohřev vody je o polovinu levnější oproti plynovému kotli a o 65% oproti elektrokotli. 
  • Neprodukuje žádné emise, takže je šetrné k životnímu prostředí. 
  • Jeho provoz je prakticky bezúdržbový. 

Jaký výkon tepelného čerpadla zvolit? 

Výkon tepelného čerpadla vzduch – voda se výrazně mění v závislosti na teplotě venkovního vzduchu. Při teplotě + 7°C může mít tepelné čerpadlo výkon 17 kW, ale při – 7°C to bude jen okolo 12 kW při teplotě topné vody 35 °C. Proto je tedy důležité počítat s výkonem při nízkých teplotách, jelikož tepelné čerpadlo budete potřebovat hlavně v zimě. Nesmíme opomenout také výběr teploty vody v topném systému. Jinak se bude chovat čerpadlo s výstupní teplotou 35 °C a jinak s teplotou 55 °C. Základní informací pro výpočet výkonu je tepelná ztráta budovy, na základě které se následně vypočte adekvátní výkon tepelného čerpadla odpovídající objektu a dalším parametrům. Navržení optimálního výkonu je důležité z hlediska budoucího komfortu vytápění a skutečných úspor. 

Důležité údaje pro správný výběr tepelného čerpadla

V rámci marketingu ne všichni výrobci uvádějí adekvátní údaje, které vám zaručí očekávané úspory. Jaký údaj vám zaručí, že tepelné čerpadlo bude úsporné? 

COP – Základním parametrem tepelných čerpadel je topný faktor (COP – Coefficient of Performance).

 Toto bezrozměrové číslo vypovídá o „účinnosti“ tepelného čerpadla. Jedná se o teoretický poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Čím je vyšší topný faktor, tím lepší je tepelné čerpadlo, protože je jeho provoz levnější. Není to ale úplně tak, jak se na první pohled zdá. Tento údaj je pro porovnání tepelných čerpadel naprosto nevhodný. Většinou se totiž nedozvíte v jakých podmínkách a při jakých parametrech byl COP počítán a vychází tedy ze situací, které se s velkou pravděpodobností v České republice nevyskytují.  

SCOP – Sezonní průměrný topný faktor

Důležitější údaj SCOP se stanovuje na základě dat z testování tepelného čerpadla ve zkušebně klimatických dat. Zjednodušeně se dá říci, že se v laboratoři zjistí topný faktor například při teplotě 5°C, z klimatických dat se zjistí kolik hodin za rok tato teplota trvá a následně se vypočte vyrobená a spotřebovaná energie. Stejně se postupuje i pro všechny ostatní teploty (například od -20°C do +20°C) a nakonec se všechny hodnoty sečtou. 

Hodnoty SCOP jsou sice reálně dosažitelné, ale jen za určitých podmínek. SCOP je u některých výrobců udávaný pro „mírné klimatické pásmo“ počítá tedy s klimatickými daty, kdy ani v zimě teplota neklesne pod -10°C. To je ovšem značně vzdálené podmínkám České republiky, kde se v teplejších lokalitách počítá s teplotami -12°C, na většině území -15°C a na horách dokonce -21°C.

Spotřeba elektřiny tepelného čerpadla podle energetické účinnosti ηs

Nejlepší možností pro výběr úsporného tepelného čerpadla je energetická účinnost. Zahrnuje totiž efektivitu provozu tepelného čerpadla v průběhu celého roku a hlavně tuto hodnotu musí všichni výrobci udávat. Tento údaj už výrazně odlišuje kvalitní tepelná čerpadla od sice levných, ale neúsporných čerpadel. Ty nejkvalitnější tepelná čerpadla vzduch – voda dosahují účinnosti přes 200% a opačně nekvalitní mají účinnost kolem 120%. To znamená, že rozdíl ve spotřebě může být až o 60% vyšší s využitím levného čerpadla. Kvalitní výrobci navíc ve svých materiálech uvádějí i přepočet skutečné roční spotřeby tepelného čerpadla. 

Hodnoty energetické účinnosti se udávají ve více variantách. Porovnávejte tedy vždy tu, která odpovídá vašemu domu.     

  • Průměrné klimatické podmínky (střední teplotní pásmo) 
  • Způsob použití (typ topného systému) – nízkoteplotní pokud máte podlahové vytápění, středněteplotní pokud máte radiátory
  • Pokud je uvedena jen jedna hodnota energetické účinnosti bez bližšího označení, jde o středněteplotní systém*  

SFP – Nejpřesnější údaj pro hodnocení účinnosti tepelných čerpadel

Sezónní výkonnostní faktor poskytuje informace o tom, jak efektivně pracuje celý topný systém vašeho domu. Porovnává teplo vyrobené v průběhu roku s elektřinou, která se k tomu spotřebuje. Tento faktor je zásadní pro hodnocení výkonu a účinnosti tepelných čerpadel. Celková účinnost však nezávisí pouze na použitém zařízení, ale je ovlivněna také konkrétními provozními podmínkami. Z tohoto důvodu ji nelze definovat obecně a obvykle není uvedena ve specifikačních listech. Přestože výpočet není složitý, tak SPF můžete určit pouze v případě, že máte přístup k měřiči tepla a měřiči elektřiny, které hodnoty zaznamenávají.

Vyplatí se vám tepelné čerpadlo? Jak bude úsporné a jaký zvolit výkon? Nechte si nezávazně poradit. 

Navštívíme vás doma a po technickém zaměření Vám spočítáme tepelné ztráty objektu a navrhneme vám odpovídající výkon tepelného čerpadla. Sestavíme vám detailní a finální cenovou nabídku s výpočtem jak bude tepelné čerpadlo úsporné.  

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů