Dotace na fotovoltaický ohřev vody

Nové podmínky dotace na fotovoltaický ohřev vody.  

Od 17.1.2024 se po kratší odmlce znovu rozběhl dotační program z NZÚ light na fotovoltaický ohřev vody pro vybrané domácnosti. Změnou prošly technologické nároky na instalaci, rozšířil se okruh žadatelů o dotaci a i výše dotace prošla výraznou úpravou. 

Ať už nekvalitní instalační firmy, tak i lidé, kteří si až doposud bez dostatečných znalostí instalovali svépomocí fotovoltaický ohřev vody budou muset změnit postupy a technologie, jinak dotaci nebude možné získat. Původní podoba programu dostatečně nespecifikovala požadavky na provedení instalace solárního ohřevu vody a to vedlo k mnoha nekvalitním instalacím, které neplní požadavek na úsporu energií. Tomu je snad konec. 

Nová výše dotace na fotovoltaický ohřev vody

V původním znění platilo, že dotace byla plošně nastavena na 90.000 Kč. Nové upravené podmínky určují dvě sazby:

  • – 60.000 Kč bude poskynuta dotace na FVE systém pro ohřev bez výměny akumulační nádrže (bojleru).
  • – 90.000 Kč bude na systém FVE s novou akumulační nádrží.

Vždy tedy bude rozumnější přistoupit k výměně nové akumulační nádrže za starý často už nevyhovující bojler, který je stejně v mnoha případech na hranici životnosti. 

Přísnější nároky na instalované komponenty

Abyste dosáhli maximálního účinku fotovoltaiky a zároveň měli nárok na dotace, tak bude nutné zajistit následující nároky na instalaci: 

Kvalitní měnič od českého výrobce
  • efektivní hodnota výstupního napětí solárního regulátoru (měniče), popř. celkové napětí k němu připojeného stringu fotovoltaických panelů, musí odpovídat jmenovité hodnotě napětí na něj napojených topných těles ohřívajících vodu v akumulačním zásobníku, s tolerancí nejvýše 15%. Popř. bude zajištěno takové napětí fotovoltaického systému, při kterém bude výkon napojených topných těles nejméně 75% instalovaného výkonu fotovoltaických panelů.
  • Přizpůsobení parametrů solárního systému a topného tělesa tak, aby byl zajištěn dostatečný výkon pro efektivní ohřev vody. Tento bod souvisí s bivalencí. Je nutné, aby systém prioritizoval ohřev vody z fotovoltaiky na úkor dalších bivalentních zdrojů, čímž se zajistí energetická i ekonomická hospodárnost celého systému. Systém by tak měl být schopen zajistit inteligentní předehřev vody z fotovoltaiky, je-li zrovna energie ze slunce k dispozici k využití.
  • Instalovaný systém bude muset získat revizi dle Nařízení vlády NV 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

Instalace bude tedy složitější a počáteční investice mírně vyšší, ale opačně tyto podmínky povedou k tomu, že investice i následná návratnost bude dávat mnohem větší smysl díky mnohem lepší účinnosti fotovoltaického systému. 

Nově mohou žádat i lidé pobírající příspěvek na děti

Další důležitou novinkou je, že o dotace na fotovoltaický ohřev vody mohou žádat i rodiny pobírající příspěvek na děti. Přiřadí se tak, k lidem pobírající starobní nebo invalidní důchod 3. stupně a lidem pobírajícím příspěvek na bydlení. Podpora, tak bude poskytnuta mnohem většímu okruhu žadatelů. 

Zajistíme odbornou instalaci a vyřídíme dotace na fotovoltaický ohřev vody.

Uvažujete o pořízení fotovoltaického ohřevu vody s dotační podporou? Rádi se s vámi sejdeme a navrhneme systém, který nejen bude splňovat požadavky na úspory, ale bude odpovídat i novým podmínkám na poskytnutí dotace. 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů